TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HOÀNG ANH

Trụ sở chính : 16 Đường 18, Phường 8, Gò Vấp, Tp HCM
Thành lập : 05.11.1999
Mã số thuế : 0304 850 841
Điện thoại : 84 8 3921 0282 - 3921 0284
Fax : 84 8 3894 2278
Email : info@khatexco.com.vn
Website : khatexco.com.vn

 

Các sản phẩm sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty Dệt May Hoàng Anh 

1. Vải, sợi cotton, PE, TC, filament, chinfon, voan...

2. Sản phẩm may mặc xuất khẩu

3. Hóa chất ngành dệt nhuộm

4. Bột mì, bột biến tính, mì xắc lác, bả mì sấy, bột nhang,...

5. Sản phẩm Nails

6. Sản phẩm Lông mi nhân tạo

 

Tổng Công Ty Dệt May Hoàng Anh rất mong được sự hợp tác